در حال نمایش یک نتیجه

پایه مینی‌فرز

تبدیل مینی‌فرز به پروفیل‌بر یا گیره مینی‌فرز، وسیله‌ای کارا برای نگهداری دستگاه مینی‌فرز هنگامی که میخواهید تمرکز بر روی قطعه کار داشته باشید یا زمانی که قصد برشکاری و قطعه کردن قطعه کار را در اندازه‌های مشابه دارید. بدنه دستگاه مینی‌فرز بر روی گیره چفت میگردد و پایه هم با پیچ به میز کار محکم میشود