انبرقفلی C شکل

انبر قفلی C شکل
C Type Locking Plier

انبر قفلی C شکل به واسطه شکل هندسی فک هایش میتواند بر روی نقاط فاصله دار از لبه قطعات، قرار گرفته و قفل شود، همچنین این گونه انبر قفلی میتواند قطعات ضخیمی که دارای دو سطح تقریبا موازی هستند را در کنار یکدیگر نگه داشته و قفل نماید.
انبر قفلی C شکل در عملیات جوش کاری، تعمیر بدنه خودرو ها، فلز کاری، درودگری و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

CtypePlier

انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده همانند انبرقفلی C شکل بوده و تنها نقطه تمایز آن داشتن صفحات متحرک در نوک فک ها است تا بتواند بدون ایجاد اثر بر روی قطعات، خود را بر روی آنها منطبق نموده و بر روی آنها قفل شود.
ضمنا این صفحات این امکان را برای کاربر ایجاد می کنند تا بتواند حتی دو سطح غیر موازی را نیز به هم قفل کند.

تماس با ما

 

لینک های ما:

  • ما را در اینستاگرام دنبال کنید: Arian_Tools
بالا <